Το Κέρας της Αμάλθειας

Χειροποίητο από καθαρό ασήμι 925ᵒ.
Σύμβολο αφθονίας και ευημερίας.